Akupunktur Kontrendikasyonları

Akupun Gebeliğin ilk 3 ayı  Kesik, çizik, enflame veya enfekte cilt.  Spontan kanama veya çürüme eğilimi gösteren cilt yapısı  Metal alerjisi (alerjik olmayan iğneler kullanılmadığı takdirde)  İğne korkusu, koopere olamayan hastalar ktur Kontrendikasyonları  Anstabil DM hastaları  Anstabil epilepsi veya açıklanamamış konvülsiyon hikayesi  Akut hemorajik strok  Anstabil akut kardiyak aritmi veya kalp yetmezliği (kan basıncı giderek düşüyor ve kalp ilaçlarıyla müdahale etmek gerekiyorsa)  Kalp kapakçık hastalığı veya replasman cerrahisi geçirmişse  Lenfödem varsa veya ayağa kalkınca bacaklarında lenfödem gelişiyorsa (Etkilenen bacakta yapılmaz)  Elektroakupunktur; kalp pili olanlara ve gebelikte pelvik bölge veya uterus çevresine,  Aşırı anksiyeteli veya zihni bulanık hastalara  Tedaviyi kabul etmemiş hastalara yapılmaz